PICTURE DAY INFO

 NASA is a local not-for-profit organization and it's run primarily by dedicated volunteers. Every year, around 2,000 children in Austin, play soccer with our club.

Div IV (U5-U10) Photo Schedule

 

Spring 2022 Picture Day will be March 26 at Burnet Middle School

 

Schedule:

12:00 U5 Tykes

12pm U10 Hernandez

12:10 U8 Fricke 

12:20 U9 Alferez

12:30 U9 Oelrich

12:40 U10 Garel

1:00pm U8 Johnson

1:10pm U7 Martinson

1:20pm U8 Roberts

1:30pm U8 Vandermeulen

1:40pm U10 DeAlba U9 De Alba

1:50pm U10 Pearson

2:00pm U10 Cardenas 1

2:10pm U10 Cardenas 2

2:20pm U9 Garcia

2:30pm U9 Umphress

2:40pm U9 Moriarty

2:50pm U9 Nichols 

3:00pm U6 Opps

3:10pm U6 Ortiz

3:20pm U7 Olivares 

3:30pm U7 Shaw

3:40pm U7 Helin

3:50pm U7 Hutchens

4:00pm U8 Jones

4:10pm U8 Bergmark

4:20pm U10 Dell

4:30pm U9 McNeal4:50pm U10 McMaster

5:00pm U6 Castro

5:10pm U6 Choate

5:20pm U7 Barlow

5:30pm U7 Thurman

5:40pm U8 Makowski 

5:50pm U8 Marzo

6:00pm U8 Miller

6:10pm U8 Fisher

6:20pm U10 Kitchen